Інженерно-геологічні вишукування

1-34

За допомогою інженерно-геологічних вишукувань ми визначаємо інженерно-геологічні умови ділянки з метою аналізу взаємодії проектованого будівництва з геологічним середовищем. Проведення інженерно-геологічних робіт є передумовою до прийняття найбільш прийнятних рішень у виборі виду і типу фундаменту, розрахунок його заглиблення, потреб-ності зміцнення грунту. До речі інформацію стосовно: геологические инженерные изыскания ви можете знайти за активним посиланням.

Мета інженерно-геологічних вишукувань

Отримати сукупну інформацію про інженерно-геологічну стані ділянки, вклю-чаю загрози техногенного та природного походження.
Виявити дані про якість і особливості підземних вод.

Склад інженерно-геологічних робіт:

  • буріння іженерно геологічних свердловин (для з’ясування геологічного розрізу, глибини залягання ґрунтових вод, для відбору проб грунту і води);
  • статичне зондування ґрунтів;
  • лабораторні роботи визначають механічні та фізичні властивості грунту, химиче-ського складу води і грунту;
  • камеральна обробка результатів польових і лабораторних досліджень (складання технічного звіту).

Статичне зондування ґрунтів

Статичне зондування ґрунтів застосовується для більш точного визначення меж грунтів з різними несучими властивостями, з’ясування його склад і типу, а також фізич-ського стану. Як правило, статичне зондування виконується в комплексі з бурі-ням інженерно-геологічних свердловин при проведенні інженерно-геологічних вишуканості-ний.

Лабораторні роботи

Проведення лабораторних робіт визначають механічні та фізичні властивості грунту залягає на його ділянці проектованого будівництва. Для проведення качест-ських лабораторних досліджень грунту необхідна оснащена сучасним обору-нанням лабораторія, а також методики досліджень, відповідні нормативним вимогам.